PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Tjeerd Visser Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tjeerd Visser Fotografie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tjeerd Visser Fotografie verstrekt. Tjeerd Visser Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Tjeerd Visser Fotografie GEGEVENS NODIG HEEFT
Tjeerd Visser Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Tjeerd Visser Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke of particuliere dienstverlening.

BEWAARTERMIJN
Tjeerd Visser Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Tjeerd Visser Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Tjeerd Visser Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tjeerd Visser Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COUNT PER DAY
Tjeerd Visser Fotografie maakt gebruik van Count per Day om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door deze Applicatie opgeslagen. Lees het privacybeleid van Count per Day voor meer informatie. Count per Day gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tjeerd_visser91@hotmail.com. Tjeerd Visser Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Tjeerd Visser Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tjeerd Visser Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tjeerd Visser Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tjeerd Visser Fotografie op via tjeerd_visser91@hotmail.com. www.vissertjeerd.nl is een website van Tjeerd Visser Fotografie.